Chuyển đổi Doanh nghiệp Tư nhân thành Công ty TNHH

DNTN có thể chuyển đổi thành công ty TNHH theo quyết định của chủ DNTN khi có đủ các điều kiện về chuyển đổi theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Chuyển đổi Doanh nghiệp Tư nhân thành Công ty TNHH.

Qua bài viết sau đây, Tân Thành Thịnh sẽ tư vấn rõ hơn về việc thực hiện chuyển đổi Doanh nghiệp Tư nhân thành Công ty TNHH.

Đăng ký tư vấn thành lập công ty

Gói dịch vụ chỉ 1.500.000 vnd

Khoản 3 ngày có giấy phép kinh doanh

1.Thành lập công ty
(Xin giấy đăng ký kinh doanh)

2. Đăng bố cáo tại cổng thông tin Quốc Gia

3. Lập sổ thành viên/cổ đông

 


Chuyển đổi Doanh nghiệp Tư nhân thành Công ty TNHH

I. Các điều kiện để thực hiện việc chuyển đổi DNTN thành công ty TNHH

DNTN có thể chuyển đổi thành công ty TNHH theo quyết định của chủ DNTN nếu đủ các điều kiện sau đây:

Có đủ các điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 28 của Luật Doanh nghiệp 2014;

Chủ DNTN phải là chủ sở hữu Công ty (đối với trường hợp chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV do cá nhân làm chủ sở hữu)/ thành viên (đối với trường hợp chuyển đổi thành Công ty TNHH 2TV trở lên);

Chủ DNTN phải có cam kết bằng Văn bản chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả các khoản nợ chưa thanh toán của DNTN và phải có cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn;

Chủ DNTN phải có thỏa thuận bằng Văn bản với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc Công ty TNHH được chuyển đổi tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó;

Chủ DNTN phải có cam kết bằng Văn bản/ có thỏa thuận bằng Văn bản với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của DNTN.

II. Thủ tục thực hiện việc chuyển đổi DNTN thành công ty TNHH

1. Hồ sơ đăng ký chuyển đổi theo quy định

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

Điều lệ công ty chuyển đổi;

Quyết đinh của chủ sở hữu về việc chuyển đổi;

Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế, thời hạn thanh toán; danh sách người lao động hiện có; danh sách các hợp đồng chưa thanh lý;

Danh sách thành viên đối với trường hợp chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của các thành viên công ty đối với trường hợp thành viên là cá nhân (CMND/ CCCD/ Hộ chiếu còn hiệu lực); bản sao hợp lệ Giấy CN ĐKDN/ Giấy tờ tương đương khác đối với trường hợp thành viên công ty là tổ chức;

Văn bản cam kết của chủ doanh nghiệp tư nhân về việc chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả các khoản nợ chưa thanh toán của doanh nghiệp tư nhân và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn;

Văn bản thỏa thuận với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty trách nhiệm hữu hạn được chuyển đổi tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó;

Văn bản cam kết của chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thỏa thuận giữa chủ doanh nghiệp tư nhân và các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân.

2. Trình tự thực hiện việc chuyển đổi

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan ĐKKD xem xét và cấp Giấy CN ĐKDN nếu có đủ các điều kiện. Trường hợp, hồ sơ không hợp lệ, Cơ quan ĐKKD sẽ ra thông báo sửa đổi, bổ sung.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy CN ĐKDN, Cơ quan ĐKKD cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về ĐKDN.

3. Sau khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy CN ĐKDN mới doanh nghiệp phải thực hiện công bố nội dung ĐKDN trên Cổng thông tin quốc gia về ĐKDN.

Khắc lại con dấu và trước khi sử dụng con dấu mới, công ty phải thông báo tới Phòng ĐKKD về mẫu con dấu, số lượng con dấu theo Phụ lục II-9 tại Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT.

III. Sơ lược về hai loại hình doanh nghiệp trên

1. Loại hình Doanh nghiệp Tư nhân.

Định nghĩa DNTN: DNTN là một tổ chức kinh tế được đăng ký kinh doanh và thực hiện các hoạt động kinh doanh theo luật định.

Đặc điểm của DNTN

Doanh nghiệp Tư nhân là công ty trách nhiệm vô hạn và không có tư cách pháp nhân.

Doanh nghiệp Tư nhân do một cá nhân làm chủ, có tài sản, có cơ sở vật chất, có trụ sở hoạt động trong giao dịch.

Chủ DNTN là đại diện theo Pháp luật, được toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh, tài sản của doanh nghiệp.

Chủ DNTN sẽ trực tiếp quản lý và điều hành mọi hoạt động của doanh nghiệp hoặc  chủ DNTN có thể thuê người khác làm thay công việc này.

Ưu điểm của DNTN

DNTN sẽ hoàn toàn chủ động trong việc quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh tại doanh nghiệp.

DNTN rất ít khi chịu sự quản lý chặt chẽ của Pháp luật.

DNTN tạo được niềm tin cho đối tác và khách hàng của mình bởi chế độ vô hạn.

Khuyết điểm của DNTN

Vì không có tư cách pháp nhân nên mức độ rủi ro của chủ DNTN tương đối cao.

Là công ty trách nhiệm vô hạn nên khi doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về các khoản vay, nợ là bao gồm: Tài sản của doanh nghiệp và tài sản cá nhân của chủ doanh nghiệp.

2. Loại hình Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn

Định nghĩa Công ty TNHH: Công ty TNHH là loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân và được Pháp luật thừa nhận theo Luật Doanh Nghiệp.

Đặc điểm của Công ty TNHH

Trước Pháp luật, Công ty TNHH có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy CN ĐKKD.

Chủ sở hữu Công ty TNHH và Công ty là hai thực thể pháp lý riêng biệt.

Chủ sở hữu Công ty là Người có các Quyền, Nghĩa vụ tương ứng với Quyền sở hữu Công ty.

Thành viên góp vốn thành lập Công ty TNHH không quá 50 thành viên.

Công ty chịu trách nhiệm về các khoản vay, nợ và các Nghĩa vụ Tài chính khác trong phạm vi tài sản của Công ty.

Công ty TNHH không được quyền phát hành Cổ phiếu.

Ưu điểm của Công ty TNHH

Vì là Chế độ TNHH nên Công ty chỉ phải chịu trách nhiệm về các khoản vay, nợ trong phạm vi số vốn góp. Do đó, ít gây rủi ro cho các thành viên tham gia góp vốn.

Chế độ chuyển nhượng vốn của Công ty TNHH được điều chỉnh và quản lý chặt chẽ nên các nhà đầu tư sẽ dễ dàng kiểm soát được việc thay đổi các thành viên góp vốn. Hạn chế việc xuất hiện của người lạ vào Công ty.

Khuyết điểm của Công ty TNHH

Do là Chế độ TNHH nên niềm tin của Công ty đối với khách hàng, đối tác không được đảm bảo, gây một số ảnh hưởng trong quá trình kinh doanh.

Công ty TNHH chịu sự quản lý, giám sát chặt chẽ của Pháp luật.

Công ty TNHH không có quyền phát hành Cổ phiếu để huy động vốn.

3. Kết luận chung về hai loại hình doanh nghiệp trên

Điểm khác biệt căn bản của Công ty TNHH & DNTN là tư cách pháp lý và chế độ chịu trách nhiệm trước các nghĩa vụ tài chính.

Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân, ngoài phần vốn đầu tư đã đăng ký thì CSH của doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Công ty trách nhiệm hữu hạn có tư cách pháp nhân và CSH của công ty chịu trách nhiệm trong phần vốn điều lệ đã đăng ký.

Chính vì vậy, để có được lợi thế của loại hình công ty TNHH và để phù hợp hơn trong hoạt động SXKD, hiện nay rất nhiều chủ sở hữu DNTN đã quyết định thực hiện việc chuyển đổi từ DNTN thành công ty TNHH.

Chuyển đổi Doanh nghiệp Tư nhân thành Công ty TNHH.

Bài viết bạn đang xem thuộc chuyên mục Dịch vụ thành lập công ty. Bạn có thể tham khảo các bài viết khác tại Website: http://tanthanhthinh.com/ để biết thêm thông tin cần thiết.

Tân Thành Thịnh Dịch Vụ Nhanh Gọn – Tiết Kiệm Thời Gian

Thời gian thực hiện: Tùy theo loại hình dịch vụ mà Quý khách hàng có nhu cầu thực hiện.

Chi phí: Là sự thỏa thuận trên tinh thần hợp tác và bền vững giữa Tân Thành Thịnh và Quý khách hàng, sao cho đạt được HIỆU QUẢ công việc TỐT NHẤT.

Trong tất cả dịch vụ tại Tân Thành Thịnh

  • Sẽ không phát sinh thêm chi phí khác.
  • Tư vấn miễn phí, chuyên nghiệp, tận tình và đến tận nơi.
  • Cam kết đúng hẹn, tiết kiệm thời gian.
  • Giao GPKD và con dấu miễn phí tận nhà.

Khách hàng KHÔNG phải đi lên sở KHĐT, KHÔNG phải đi ủy quyền, KHÔNG phải chứng thực CMND/ Hộ chiếu.

Tân Thành Thịnh Luôn Sẵn Sàng Đồng Hành, Giúp Đỡ & Giải Quyết Các Vấn Đề Của Quý Khách Hàng

Điện thoại: 028.3985.8888

Hotline: 0909.54.8888

Đăng ký tư vấn thành lập công ty

Gói dịch vụ chỉ 1.500.000 vnd

Khoản 3 ngày có giấy phép kinh doanh

1.Thành lập công ty
(Xin giấy đăng ký kinh doanh)

2. Đăng bố cáo tại cổng thông tin Quốc Gia

3. Lập sổ thành viên/cổ đông

 
Bài viết xem thêm

  • Tư vấn thành lập công ty
  • Dịch vụ kế toán
  • Hóa đơn điện tử
  • banner-tuyen-dung

Dịch vụ Tân Thành Thịnh

Với bề dày hoạt động hơn 15 năm cùng phương châm “Dịch vụ nhanh gọn - Tiết kiệm thời gian”. Tân Thành Thịnh luôn tiến về phía trước và khẳng định sứ mệnh phục vụ, góp phần mang lại sự phát triển vững mạnh của quý doanh nghiệp.

Khách hàng nổi bật

Tân Thành Thịnh luôn tin rằng Sự hợp tác của khách hàng và có khách hàng là điều rất tuyệt vời. Bởi những điều đó giúp tạo nên một thương hiệu Tân Thành Thịnh uy tín và chất lượng.

Cập nhật thông tin tài chính kế toán mỗi ngày cùng Tân Thành Thịnh


Hotline tư vấn & hỗ trợ