Nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty TNHH MTV

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu. Quy trình thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quy định của pháp luật hiện hành.


Nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty TNHH MTV.

Đăng ký dịch vụ kế toán

Công ty dịch vụ kế toán Tân Thành Thịnh sẽ là cầu nối giữa doanh nghiệp với cơ quan thuế, giúp công ty tiết kiệm được các khoản chi phí quản lý và nâng cao hiệu quả công việc.

Chi phí các gói dịch vụ từ: 500k- 2.000.000 / tháng

 


Tuy nhiên, quy trình để nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty TNHH MTV có điểm khác so nhà đầu tư trong nước. Để quý khách hàng hiểu rõ hơn, Tân Thành Thịnh xin tư vấn quy trình thành lập công ty TNHH một thành viên do nhà đầu tư nước ngoài là chủ sở hữu theo pháp luật hiện hành.

Nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty TNHH MTV

A. Căn cứ pháp lý

 • Luật đầu tư năm 2014;
 • Luật doanh nghiệp năm 2014;
 • Nghị định số 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;
 • Nghị định số 78/2015/NĐ-CP quy định về đăng ký kinh doanh;
 • Các Văn bản pháp luật khác có liên quan.

B. Quy trình thành lập công ty TNHH một thành viên

I. Thủ tục xin đăng ký đầu tư

Theo khoản 1 Điều 36 Luật đầu tư năm 2014 thì nhà đầu tư nước ngoài muốn thành lập công ty TNHH một thành viên tại Việt Nam trước hết phải được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

1. Trường hợp dự án đầu tư không phải xin quyết định chủ trương

Nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị đăng ký đầu tư tới cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Hồ sơ bao gồm các tài liệu:

Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư (Theo mẫu);

Bản sao một trong các giấy tờ sau:

 • CMDN, Thẻ CCCD/ Hộ chiếu đối với Nhà đầu tư là cá nhân;
 • Bản sao Giấy CN TLDN/ Tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với Nhà đầu tư là tổ chức;
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất hoặc bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án đầu tư đối với dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển;

Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư;

Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh;

(Văn bản ủy quyền để Tân Thành Thịnh thực hiện thủ tục ĐKĐT).

Cơ quan đăng ký đầu tư tiếp nhận và xem xét hồ sơ. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký đầu tư tiến hành cấp Giấy CN ĐKĐT.

2. Trường hợp dự án đầu tư phải xin quyết định chủ trương của cơ quan có thẩm quyền

Nhà đầu tư nộp hồ sơ xin quyết định chủ trương tại Cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương.

Cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương:

 • Quốc hội có thẩm quyền quyết định chủ trương đối với các dự án đầu tư thuộc trường hợp quy định tại Điều 30 Luật Đầu tư.
 • Chính phủ có thẩm quyền quyết định chủ trương đối với các dự án đầu tư thuộc trường hợp được quy định tại Điều 31 Luật đâu tư;
 • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền quyết định chủ trương đối với các dự án đầu tư thuộc trường hợp quy định tại Điều 32 Luật Đầu tư.

Thời hạn giải quyết hồ sơ khác nhau tùy vào từng cơ quan và dự án đầu tư.

Sau khi nhận, thẩm định dự án đầu tư, Cơ quan có thẩm quyền cấp quyết định chủ trương cho Nhà đầu tư.

Lưu ý: Nhà đầu tư sau khi nhận được quyết định chủ trương không cần làm thủ tục đăng ký đầu tư.

II. Thủ tục  xin đăng ký doanh nghiệp

Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tới Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Hồ sơ bao gồm:

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

Điều lệ công ty.

Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của Người ĐDTUQ đối với công ty TNHH MTV được tổ chức quản lý theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 78 Luật DN 2014;

Danh sách Người ĐDTUQ và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của từng ĐDTUQ đối với công ty TNHH MTV được tổ chức quản lý theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 78 Luật DN 2014;

Bản sao hợp lệ đối với các giấy tờ sau:

 • Trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân: Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân theo quy định đối với chủ sở hữu công ty;
 • Trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức: Quyết định thành lập công ty/ Giấy CN ĐKDN/ Giấy tờ tương đương khác, Điều lệ/ Tài liệu liên quan khác của chủ sở hữu công ty, trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước;
 • Giấy CN ĐKĐT đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi Nhà đầu tư nước ngoài/ Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư và các Văn bản hướng dẫn thi hành.

(Văn bản ủy quyền để Tân Thành Thịnh thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp).

Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho Nhà đầu tư trong thời hạn 03 –  05 ngày làm việc.

Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và đầu tư phải có Văn bản thông báo và nêu rõ lý do cho Nhà đầu tư.

Sau khi được cấp Giấy CN ĐKDN, nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục công bố nội dung đăng ký kinh doanh trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày công khai.

III. Khắc dấu và Công bố sử dụng mẫu dấu

Dịch vụ khắc dấu Tân Thành Thịnh sẽ thực hiện khắc con dấu cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp tự quyết định loại dấu, hình thức và số lượng con dấu của mình.

Sau khi có con dấu, doanh nghiệp phải thông báo sử dụng mẫu dấu trên Cổng thông tin đăng ký kinh doanh quốc gia.

Sau khi nhận thông báo về mẫu con dấu, Phòng ĐKKD sẽ trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp, thực hiện đăng tải Thông báo của doanh nghiệp trên Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và cấp Thông báo về việc đăng tải thông tin về mẫu con dấu của doanh nghiệp cho doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc.

Một số thông tin doanh nghiệp cần lưu ý

Công ty TNHH một thành viên có một chủ sở hữu, chủ sở hữu công ty sẽ phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty TNHH MTV trong phạm vi số vốn điều lệ;

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

Công ty TNHH MTV không được quyền phát hành cổ phần;

Sau khi thành lập công ty, nhà đầu tư phải thực hiện các thủ tục sau hoàn thành thủ tục thành lập doanh nghiệp như: Nộp thuế môn bài, đặt in hóa đơn,...

Nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty TNHH MTV.

Đăng ký tư vấn thành lập công ty

Gói dịch vụ chỉ 1.500.000 vnd

Khoản 3 ngày có giấy phép kinh doanh

1.Thành lập công ty
(Xin giấy đăng ký kinh doanh)

2. Đăng bố cáo tại cổng thông tin Quốc Gia

3. Lập sổ thành viên/cổ đông

 


Bài viết bạn đang xem thuộc chuyên mục Dịch vụ thành lập công ty. Bạn có thể tham khảo các bài viết khác tại Website: http://tanthanhthinh.com/ để biết thêm thông tin cần thiết.

Tân Thành Thịnh Dịch Vụ Nhanh Gọn – Tiết Kiệm Thời Gian

Thời gian thực hiện: Tùy theo loại hình dịch vụ mà Quý khách hàng có nhu cầu thực hiện.

Chi phí: Là sự thỏa thuận trên tinh thần hợp tác và bền vững giữa Tân Thành Thịnh và Quý khách hàng, sao cho đạt được HIỆU QUẢ công việc TỐT NHẤT.

Trong tất cả dịch vụ tại Tân Thành Thịnh

 • Sẽ không phát sinh thêm chi phí khác.
 • Tư vấn miễn phí, chuyên nghiệp, tận tình và đến tận nơi.
 • Cam kết đúng hẹn, tiết kiệm thời gian.
 • Giao GPKD và con dấu miễn phí tận nhà.

Khách hàng KHÔNG phải đi lên sở KHĐT, KHÔNG phải đi ủy quyền, KHÔNG phải chứng thực CMND/ Hộ chiếu.

Tân Thành Thịnh Luôn Sẵn Sàng Đồng Hành, Giúp Đỡ & Giải Quyết Các Vấn Đề Của Quý Khách Hàng

Điện thoại: 028.3985.8888

Hotline: 0909.54.8888Bài viết xem thêm

 • Tư vấn thành lập công ty
 • Dịch vụ kế toán
 • Hóa đơn điện tử
 • banner-tuyen-dung

Dịch vụ Tân Thành Thịnh

Với bề dày hoạt động hơn 15 năm cùng phương châm “Dịch vụ nhanh gọn - Tiết kiệm thời gian”. Tân Thành Thịnh luôn tiến về phía trước và khẳng định sứ mệnh phục vụ, góp phần mang lại sự phát triển vững mạnh của quý doanh nghiệp.

Khách hàng nổi bật

Tân Thành Thịnh luôn tin rằng Sự hợp tác của khách hàng và có khách hàng là điều rất tuyệt vời. Bởi những điều đó giúp tạo nên một thương hiệu Tân Thành Thịnh uy tín và chất lượng.

Cập nhật thông tin tài chính kế toán mỗi ngày cùng Tân Thành Thịnh


Hotline tư vấn & hỗ trợ