Quy định về chia, tách doanh nghiệp

Quy định về chia, tách doanh nghiệp là một trong những thủ tục pháp lý mà các chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư cần tìm hiếu và nắm vững trong quá trình thành lập, quản lý và điều hành doanh nghiệp của mình. Vậy quy định đó bao gồm những gì? Tân Thành Thịnh xin đề cập trong bài viết sau.

Quy định về chia, tách doanh nghiệp.

Mọi thông tin chỉ mang tính tham khảo và tương đối, có thể trường hợp doanh nghiệp của bạn hơi khác biết, để an tâm hơn trong mỗi thủ tục, hãy luôn xin ý kiến từ các đơn vị dịch vụ uy tín, nhiều năm kinh nghiệm nhằm đảm bảo cho việc thực hiện luôn đúng luật, tiết kiệm được chi phí và thời gian.

Đăng ký dịch vụ kế toán

Công ty dịch vụ kế toán Tân Thành Thịnh sẽ là cầu nối giữa doanh nghiệp với cơ quan thuế, giúp công ty tiết kiệm được các khoản chi phí quản lý và nâng cao hiệu quả công việc.

Chi phí các gói dịch vụ từ: 500k- 2.000.000 / tháng

 

I. Quy định về chia doanh nghiệp

Công ty TNHH, Công ty Cổ phần có thể chia các cổ đông, thành viên và tài sản công ty (sau đây gọi là công ty bị chia – CTBC) để thành lập hai/ nhiều công ty mới, đồng thời chấm dứt hoạt động của công ty bị chia.

1. Các phương thức thực hiện việc chia doanh nghiệp/ công ty

 • Một phần phần vốn góp, cổ phần của các thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị phần vốn góp, cổ phần được chia sang cho các công ty mới theo tỷ lệ sở hữu trong CTBC và tương ứng giá trị tài sản được chuyển cho công ty mới;
 • Toàn bộ phần vốn góp, cổ phần của một hoặc một số thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị cổ phần, phần vốn góp họ được chuyển sang cho các công ty mới;
 • Kết hợp cả hai trường hợp trên và được quy định tại Điểm a và b của Khoản 1 Điều 192 Luật DN 2014.

2. Quy định về thủ tục chia công ty TNHH, công ty Cổ phần

HĐTV, chủ sở hữu công ty/ Đại HĐCĐ của CTBC thông qua Nghị quyết chia công ty theo quy định của Luật DN 2014 và Điều lệ công ty.

Các nội dung cần có của Nghị quyết chia công ty:

 • Tên gọi công ty, địa chỉ trụ sở chính của CTBC, tên các công ty sẽ thành lập;
 • Nguyên tắc, cách thức và thủ tục chia tài sản công ty;
 • Phương án sử dụng lao động;
 • Cách thức phân chia, thời hạn và thủ tục chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của CTBC sang các công ty mới thành lập;
 • Nguyên tắc giải quyết các nghĩa vụ của CTBC;
 • Thời hạn thực hiện chia công ty.

Nghị quyết chia công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết;
Thành viên, chủ sở hữu công ty/ cổ đông của công ty mới được thành lập thông qua Điều lệ, tiến hành bầu/  bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV, Chủ tịch công ty, HĐQT, Giám đốc/ Tổng giám đốc và tiến hành ĐKDN theo quy định của Luật DN 2014.
Hồ sơ ĐKDN đối với công ty mới phải kèm theo Nghị quyết chia công ty quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 192 Luật DN 2014.
Số lượng thành viên, cổ đông và số lượng, tỷ lệ sở hữu cổ phần, phần vốn góp của thành viên, cổ đông và vốn điều lệ của các công ty mới sẽ được ghi tương ứng với cách thức phân chia, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần của CTBC sang các công ty mới tương ứng với các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 193 của Luật DN 2014.

3. Sau khi hoàn thành đăng ký doanh nghiệp công ty mới thành lập

 • CTBC chấm dứt tồn tại sau khi các công ty mới được cấp Giấy CN ĐKDN.
 • Các công ty mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của CTBC/ thỏa thuận với chủ nợ, khách hàng và người lao động để một trong số các công ty đó thực hiện các nghĩa vụ này.
 • Cơ quan ĐKKD cập nhật tình trạng pháp lý của CTBC trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về ĐKDN khi cấp Giấy CN ĐKDN cho công ty mới.
 • Trường hợp công ty mới có địa chỉ trụ sở chính ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi CTBC có trụ sở chính thì Cơ quan ĐKKD nơi đặt trụ sở chính công ty mới phải thông báo việc ĐKDN công ty mới cho Cơ quan ĐKKD nơi CTBC đặt trụ sở chính để cập nhật tình trạng pháp lý của CTBC trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về ĐKDN.

II. Quy định về tách doanh nghiệp

Công ty TNHH, công ty Cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách - CTBT) để thành lập một/ một số công ty TNHH, công ty Cổ phần mới (sau đây gọi là công ty được tách - CTĐT) mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.

1. Các phương thức thực hiện việc tách doanh nghiệp/ công ty

 • Một phần phần vốn góp, cổ phần của các TV, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị phần vốn góp, cổ phần được chuyển sang cho các công ty mới theo tỷ lệ sở hữu trong CTBT và tương ứng giá trị tài sản được chuyển cho công ty mới;
 • Toàn bộ phần vốn góp, cổ phần của một/ một số TV, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị cổ phần, phần vốn góp của họ được chuyển sang cho các công ty mới;
 • Kết hợp cả hai trường hợp trên và được quy định tại Điểm a và b Khoản 2 Điều 193 Luật DN 2014.

CTBT phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ và số lượng TV tương ứng với phần vốn góp, cổ phần và số lượng TV giảm xuống đồng thời với ĐKDN các công ty mới.

2. Quy định về thủ tục tách công ty TNHH, công ty Cổ phần

HĐTV, chủ sở hữu công ty/ Đại HĐCĐ của CTBT thông qua Nghị quyết tách công ty theo quy định của Luật DN 2014 và Điều lệ công ty.

Các nội dung cần có của Nghị quyết tách công ty:

 • Tên gọi công ty, địa chỉ trụ sở chính của CTBT;
 • Tên CTĐT sẽ thành lập;
 • Phương án sử dụng lao động;
 • Cách thức tách công ty;
 • Giá trị tài sản, các quyền và nghĩa vụ được chuyển từ CTBT sang CTĐT;
 • Thời hạn thực hiện tách công ty.

Nghị quyết tách công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết;
Các thành viên, chủ sở hữu công ty/ các cổ đông của CTĐT thông qua Điều lệ, tiến hành bầu/ bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV, Chủ tịch công ty, HĐQT, Giám đốc/ Tổng giám đốc và tiến hành ĐKDN theo quy định của Luật DN 2014.
Hồ sơ ĐKDN phải kèm theo Nghị quyết tách công ty theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 193 của Luật DN 2014.

3. Sau khi hoàn thành đăng ký doanh nghiệp công ty được tách

Sau khi ĐKDN, CTBT & CTĐT phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của CTBT, trừ trường hợp CTBT, công ty mới thành lập, chủ nợ, khách hàng và người lao động của CTBT có thỏa thuận khác.

Quy định về chia, tách doanh nghiệp.

Bài viết bạn đang xem thuộc chuyên mục Dịch vụ thành lập công ty. Bạn có thể tham khảo các bài viết khác tại website: http://tanthanhthinh.com/ để biết thêm thông tin cần thiết.

Tân Thành Thịnh Dịch Vụ Nhanh Gọn – Tiết Kiệm Thời Gian

Thời gian thực hiện: Tùy theo loại hình dịch vụ mà Quý khách hàng có nhu cầu thực hiện.

Chi phí: Là sự thỏa thuận trên tinh thần hợp tác và bền vững giữa Tân Thành Thịnh và Quý khách hàng, sao cho đạt được HIỆU QUẢ công việc TỐT NHẤT.

Trong tất cả dịch vụ tại Tân Thành Thịnh

 • Sẽ không phát sinh thêm chi phí khác.
 • Tư vấn miễn phí, chuyên nghiệp, tận tình và đến tận nơi.
 • Cam kết đúng hẹn, tiết kiệm thời gian.
 • Giao GPKD và con dấu miễn phí tận nhà.

Khách hàng KHÔNG phải đi lên sở KHĐT, KHÔNG phải đi ủy quyền, KHÔNG phải chứng thực CMND/ Hộ chiếu.

Tân Thành Thịnh Luôn Sẵn Sàng Đồng Hành, Giúp Đỡ & Giải Quyết Các Vấn Đề Của Quý Khách Hàng

Điện thoại: 028.3985.8888

Hotline: 0909.54.8888

Đăng ký dịch vụ kế toán

Công ty dịch vụ kế toán Tân Thành Thịnh sẽ là cầu nối giữa doanh nghiệp với cơ quan thuế, giúp công ty tiết kiệm được các khoản chi phí quản lý và nâng cao hiệu quả công việc.

Chi phí các gói dịch vụ từ: 500k- 2.000.000 / tháng

 
Bài viết xem thêm

 • Tư vấn thành lập công ty
 • Dịch vụ kế toán
 • Hóa đơn điện tử
 • banner-tuyen-dung

Dịch vụ Tân Thành Thịnh

Với bề dày hoạt động hơn 15 năm cùng phương châm “Dịch vụ nhanh gọn - Tiết kiệm thời gian”. Tân Thành Thịnh luôn tiến về phía trước và khẳng định sứ mệnh phục vụ, góp phần mang lại sự phát triển vững mạnh của quý doanh nghiệp.

Khách hàng nổi bật

Tân Thành Thịnh luôn tin rằng Sự hợp tác của khách hàng và có khách hàng là điều rất tuyệt vời. Bởi những điều đó giúp tạo nên một thương hiệu Tân Thành Thịnh uy tín và chất lượng.

Cập nhật thông tin tài chính kế toán mỗi ngày cùng Tân Thành Thịnh


Hotline tư vấn & hỗ trợ