Quy định về việc đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Trong quá trình hoạt động tại mỗi đơn vị kinh doanh, doanh nghiệp không thể tránh khỏi những thay đổi. Và thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là một trong những thay đổi đó. Vậy quy định về việc thay đổi nội dung giấy chứng nhận doanh nghiệp của pháp luật hiện nay là gì?


Quy định về việc đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Đăng ký dịch vụ kế toán

Công ty dịch vụ kế toán Tân Thành Thịnh sẽ là cầu nối giữa doanh nghiệp với cơ quan thuế, giúp công ty tiết kiệm được các khoản chi phí quản lý và nâng cao hiệu quả công việc.

Chi phí các gói dịch vụ từ: 500k- 2.000.000 / tháng

 


Căn cứ theo quy định tại Điều 29 của Luật DN 2014 về việc đăng ký thay đổi nội dung kinh doanh, Tân Thành Thịnh xin giải đáp vấn đề trên như sau:

Quy định về việc đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

1. Trình tự, thủ tục thực hiện đăng ký thay đổi nội dung Giấy CN ĐKDN

Doanh nghiệp phải đăng ký với Cơ quan ĐKKD khi thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp quy định tại Điều 29 của Luật DN 2014.

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi, Người ĐDTPL của doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy CN ĐKD..

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan ĐKKD có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy CN ĐKDN mới.

Trường hợp từ chối giải quyết, Cơ quan ĐKKD phải thông báo bằng Văn bản cho doanh nghiệp biết.

Thông báo của Cơ quan ĐKKD phải nêu rõ lý do; các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có).

2. Trình tự, thủ tục thực hiện đăng ký thay đổi nội dung Giấy CN ĐKDN theo QĐ của Tòa án / Trọng tài

>>> Người đề nghị đăng ký thay đổi nội dung Giấy CN ĐKDN:

Gửi đề nghị đăng ký thay đổi đến Cơ quan ĐKKD, Cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày Bản án/ Quyết định có hiệu lực thi hành.

Đề nghị đăng ký phải kèm theo bản sao Bản án/ Quyết định đã có hiệu lực thi hành;

>>> Cơ quan đăng ký kinh doanh:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị đăng ký, Cơ quan ĐKKD phải có trách nhiệm xem xét và cấp Giấy CN ĐKDN mới cho doanh nghiệp theo nội dung Bản án / Quyết định đã có hiệu lực thi hành.

Trường hợp từ chối, Cơ quan ĐKKD phải thông báo bằng Văn bản cho người đề nghị đăng ký thay đổi biết.

Thông báo của Cơ quan ĐKKD phải nêu rõ lý do; các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có).

I. Thông báo về việc thay đổi nội dung ĐKDN

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi, Người ĐDTPL của doanh nghiệp chịu trách nhiệm thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

1. Doanh nghiệp phải tiến hành thông báo với Cơ quan ĐKKD

Khi thay đổi về một trong những nội dung sau:

Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của công ty;

Đối với công ty cổ phần: Thay đổi cổ đông sáng lập và cổ đông là Nhà đầu tư nước ngoài, trừ trường hợp đối với công ty niêm yết;

Thay đổi những nội dung khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty.

2. Đổi đối với cổ đông là Nhà đầu tư nước ngoài được ĐK trong Sổ đăng ký cổ đông của công ty

Công ty phải thực hiện Thông báo bằng Văn bản đến Cơ quan ĐKKD nơi công ty đặt trụ sở chính trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.

Nội dung của Thông báo phải có:

Tên, MSDN, địa chỉ trụ sở chính của công ty.

Đối với cổ đông là Nhà đầu tư nước ngoài chuyển nhượng CP:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông nước ngoài là tổ chức;
 • Họ, tên, quốc tịch, địa chỉ của cổ đông là cá nhân;
 • Số CP, loại CP và tỷ lệ sở hữu CP hiện có của họ trong công ty;
 • Số CP và loại CP chuyển nhượng;

Đối với cổ đông là Nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng:

 • Cổ đông nước ngoài là tổ chức: Tên, địa chỉ trụ sở chính của;
 • Cổ đông nước ngoài là cá nhân: Họ, tên, quốc tịch, địa chỉ;
 • Số CP và loại CP nhận chuyển nhượng;
 • Số CP, loại CP và tỷ lệ sở hữu CP tương ứng của họ trong công ty;

Họ, tên, chữ ký của người ĐDTPL của công ty.

Cơ quan đăng ký kinh doanh

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo, Cơ quan ĐKKD phải có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp Cơ quan ĐKKD từ chối bổ sung vào hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thì phải có thông báo bằng Văn bản cho doanh nghiệp biết.

Thông báo của Cơ quan ĐKKD phải nêu rõ lý do; các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có).

3. Trình tự, thủ tục thực hiện đăng ký thay đổi nội dung ĐKDN theo QĐ của Tòa án / Trọng tài

Người đề nghị đăng ký thay đổi nội dung ĐKDN

Gửi Thông báo ĐK thay đổi đến Cơ quan ĐKKD có thẩm quyền trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày bản án hoặc quyết định có hiệu lực thi hành.

Thông báo phải kèm theo bản sao Bản án / Quyết định đã có hiệu lực thi hành.

Cơ quan đăng ký kinh doanh

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo, Cơ quan ĐKKD phải có trách nhiệm xem xét và thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo nội dung Bản án/ Quyết định đã có hiệu lực thi hành.

Trường hợp Cơ quan ĐKKD từ chối bổ sung, sửa đổi thông tin theo nội dung Thông báo thay đổi ĐKDN thì phải có thông báo bằng Văn bản cho người đề nghị ĐK thay đổi biết.

Thông báo của Cơ quan ĐKKD phải nêu rõ lý do; các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có).

II. Thực hiện việc công bố về nội dung ĐKDN

Doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về ĐKDN theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định.

Nội dung công bố bao gồm các nội dung Giấy CN ĐKDN và các thông tin sau đây:

Ngành, nghề kinh doanh của công ty;

Đối với công ty cổ phần: Phải có DS cổ đông sáng lập và cổ đông là Nhà đầu tư nước ngoài.

Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, những thay đổi tương ứng phải được thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về ĐKDN trong thời hạn là 30 ngày, kể từ ngày được công khai.

III. Cung cấp thông tin về nội dung đăng ký doanh nghiệp Điều 34.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy CN ĐKDN/ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Cơ quan ĐKKD có nghĩa vụ tiến hành gửi thông tin ĐKDN và thay đổi nội dung ĐKDN đó cho Cơ quan Thuế, Cơ quan Thống Kê, Cơ quan Quản lý lao động, Cơ quan BHXH;

Cơ quan ĐKKD định kỳ gửi thông tin ĐKDN và thay đổi nội dung ĐKDN cho Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác cùng cấp, UBND Huyện, Quận, Thị xã, Thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện) nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Tổ chức, cá nhân có quyền đề nghị Cơ quan ĐKKD cung cấp các thông tin mà doanh nghiệp phải công khai theo quy định của pháp luật.

Tham khảo bài viết: Những việc phải thực hiện ngay sau khi thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Quy định về việc đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Bài viết bạn đang xem thuộc chuyên mục Dịch vụ thành lập công ty. Bạn có thể tham khảo các bài viết khác tại Website: http://tanthanhthinh.com/ để biết thêm thông tin cần thiết.

Tân Thành Thịnh Dịch Vụ Nhanh Gọn – Tiết Kiệm Thời Gian

Thời gian thực hiện: Tùy theo loại hình dịch vụ mà Quý khách hàng có nhu cầu thực hiện.

Chi phí: Là sự thỏa thuận trên tinh thần hợp tác và bền vững giữa Tân Thành Thịnh và Quý khách hàng, sao cho đạt được HIỆU QUẢ công việc TỐT NHẤT.

Trong tất cả dịch vụ tại Tân Thành Thịnh

 • Sẽ không phát sinh thêm chi phí khác.
 • Tư vấn miễn phí, chuyên nghiệp, tận tình và đến tận nơi.
 • Cam kết đúng hẹn, tiết kiệm thời gian.
 • Giao GPKD và con dấu miễn phí tận nhà.

Khách hàng KHÔNG phải đi lên sở KHĐT, KHÔNG phải đi ủy quyền, KHÔNG phải chứng thực CMND/ Hộ chiếu.

Tân Thành Thịnh Luôn Sẵn Sàng Đồng Hành, Giúp Đỡ & Giải Quyết Các Vấn Đề Của Quý Khách Hàng

Điện thoại: 028.3985.8888

Hotline: 0909.54.8888Bài viết xem thêm

 • Tư vấn thành lập công ty
 • Dịch vụ kế toán
 • Hóa đơn điện tử
 • banner-tuyen-dung

Dịch vụ Tân Thành Thịnh

Với bề dày hoạt động hơn 15 năm cùng phương châm “Dịch vụ nhanh gọn - Tiết kiệm thời gian”. Tân Thành Thịnh luôn tiến về phía trước và khẳng định sứ mệnh phục vụ, góp phần mang lại sự phát triển vững mạnh của quý doanh nghiệp.

Khách hàng nổi bật

Tân Thành Thịnh luôn tin rằng Sự hợp tác của khách hàng và có khách hàng là điều rất tuyệt vời. Bởi những điều đó giúp tạo nên một thương hiệu Tân Thành Thịnh uy tín và chất lượng.

Cập nhật thông tin tài chính kế toán mỗi ngày cùng Tân Thành Thịnh


Hotline tư vấn & hỗ trợ