Thành lập công ty kinh doanh xăng dầu

Việc đăng ký thành lập công ty kinh doanh xăng dầu sẽ do Sở KH & ĐT nơi công ty đặt trụ sở chính xét duyệt và cấp Giấy phép kinh doanh. Vì là ngành nghề kinh doanh có điều kiện nên các thủ tục pháp lý trong công tác xin đăng ký thành lập doanh nghiệp có những quy định khác hơn so với các ngành nghề kinh doanh thông thường.

Thành lập công ty kinh doanh xăng dầu.

Để Quý khách hàng thuận tiện hơn về vấn đề thủ tục và giúp doanh nghiệp có thể sớm đi vào hoạt động, Tân Thành Thịnh xin tư vấn về phương thúc thực hiện các thủ tục pháp lý như sau:

Đăng ký tư vấn thành lập công ty

Gói dịch vụ chỉ 1.500.000 vnd

Khoản 3 ngày có giấy phép kinh doanh

1.Thành lập công ty
(Xin giấy đăng ký kinh doanh)

2. Đăng bố cáo tại cổng thông tin Quốc Gia

3. Lập sổ thành viên/cổ đông

 

Thành lập công ty kinh doanh xăng dầu

I. Đăng ký thành lập công ty

Thành lập công ty tại Sở KH & ĐT nơi công ty đặt trụ sở chính. Hồ sơ thành lập công ty kinh doanh xăng dầu cần có các mã ngành theo hệ thống mã ngành kinh tế quốc dân như:

STT

Tên ngành

Mã ngành

1

Bán buôn về các loại nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan: Bán buôn nhiên liệu, dầu mỡ nhờn, dầu bôi trơn

4661

2

Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh: Bán lẻ dầu, mỡ bôi trơn và sản phẩm làm mát động cơ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác

4730

3

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác

4530

4

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp

4653

5

Bán buôn về các loại máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác:

 • Bán buôn về các loại máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng;
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)

4659

6

Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác: Ô tô vận tải, ô tô chở khách loại trên 12 chỗ ngồi

4511

7

Đại lý ô tô và xe có động cơ khác: Ô tô vận tải, Ô tô chở khách loại trên 12 chỗ ngồi

4513

8

Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)

4512

9

Bán mô tô, xe máy

4541

10

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

 • Bán buôn văn phòng phẩm
 • Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện

4649

11

Lắp đặt hệ thống điện

4321

12

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

4663

13

Bán buôn kim loại và quặng kim loại (Trừ quặng uranium và thorium)

4662

14

Vận tải hàng hoá bằng đường bộ

4933

15

Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác

4520

16

Sửa chữa máy móc, thiết bị

3312

17

Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

II. Tiến hành xin Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu

Sau khi hoàn tất thủ tục thành lập công ty, Quý khách hàng tiến hành xin Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu như sau:

1. Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu

 • Được cấp cho doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh xăng dầu trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, có cầu cảng, kho tiếp nhận xăng dầu nhập khẩu, có phương tiện vận tải xăng dầu nội địa;
 • Có hệ thỗng phân phối xăng dầu, phù hợp với quy hoạch thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu theo quy định của pháp luật.

2. Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu

 • Được cấp cho doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh xăng dầu trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; có kho, vể dung tích;
 • Có phương tiện vận tải xăng dầu; có phòng thử nghiệm;
 • Có hệ thống phân phối xăng dầu và cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh cần đáp ứng điều kiện luật định.

3. Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu

 • Doanh nghiệp có ngành nghề đăng ký là kinh doanh xăng dầu; có kho, bể xăng dầu;
 • Có phương tiện vận tải, có hệ thống phân phối xăng dầu;
 • Điều kiện về cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, có chứng chỉ theo quy định.

4. Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu:

 • Được cấp cho doanh nghiệp đáp ứng đủ điểu kiện về của hàng bán lẻ, cán bộ quản lý, nhân viên.

5. Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

 • Được cấp cho của hàng xăng dầu có địa điểm phù hợp với quy hoạch, thuộc sở hữu hoặc đồng ở hữu của đại lý/ tổng đại lý hoặc thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu hoặc thương nhân phân phối xăng dầu hoặc thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu hoặc thương nhân sản xuất xăng dầu có hệ thống phân phối;
 • Đáp ứng điều kiện về thiết kế, xây dựng, trang thiết bị, cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh.

Đối với các loại Giấy phép, Giấy xác nhận, Giấy chứng nhận nêu trên, nếu thương nhân có nhu cầu cấp mới thì nộp 01 bộ hồ sơ về Bộ Công thương, Sở Công thương qua đường công văn hoặc qua mạng điện tử.

Lưu ý: Đối với trường hợp cấp bổ sung, sửa đổi, cấp lại các loại Giấy tờ, Thương nhân cũng thực hiện tương tự như trường hợp cấp mới. Tuy nhiên, cần chú ý thành phần hồ sơ trong từng trường hợp.

Về thẩm quyền của Bộ Công thương

Thông tư quy định Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Bộ Công Thương có trách nhiệm tiến hành xem xét, thẩm định, kiểm tra năng lực thực tế và thực hiện việc cấp các giấy tờ sau:

 • Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu;
 • Giấy xác nhận doanh nghiệp đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu;
 • Giấy xác nhận doanh nghiệp đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn 02 (hai) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên) cho thương nhân.

Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Bộ Công Thương phải có Văn bản yêu cầu doanh nghiệp bổ sung kịp thời các thông tin, giấy tờ liên quan.

Tùy từng trường hợp cụ thể, Bộ Công Thương phối hợp hoặc ủy quyền cho Sở Công Thương nơi thương nhân đặt trụ sở chính, Sở Công Thương nơi thương nhân có cơ sở kinh doanh xăng dầu có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra năng lực thực tế của thương nhân để xem xét cấp các giấy tờ sau:

 • Giấy xác nhận doanh nghiệp đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu;
 • Giấy xác nhận doanh nghiệp đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu hoặc từ chối cấp Giấy phép, Giấy xác nhận cho thương nhân.

Thủ tục hành chính do Sở Công Thương thực hiện

Trường hợp doanh nghiệp chưa cung cấp đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Sở Công Thương phải có Văn bản yêu cầu doanh nghiệp bổ sung kịp thời các thông tin, giấy tờ liên quan;

Kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, trong thời hạn 20 ngày làm việc, Sở Công Thương có trách nhiệm tiến hành xem xét, thẩm định, kiểm tra năng lực thực tế và thực hiện việc cấp các giấy tờ sau:

 • Giấy xác nhận doanh nghiệp đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn 01 (một) tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương);
 • Giấy xác nhận doanh nghiệp/ cửa hàng đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu;
 • Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu để xem xét cấp hoặc từ chối cấp Giấy xác nhận, Giấy chứng nhận cho thương nhân.

Thành lập công ty kinh doanh xăng dầu.

Bài viết bạn đang xem thuộc chuyên mục Dịch vụ thành lập công ty. Bạn có thể tham khảo các bài viết khác tại Website: http://tanthanhthinh.com/ để biết thêm thông tin cần thiết.

Tân Thành Thịnh Dịch Vụ Nhanh Gọn – Tiết Kiệm Thời Gian

Thời gian thực hiện: Tùy theo loại hình dịch vụ mà Quý khách hàng có nhu cầu thực hiện.

Chi phí: Là sự thỏa thuận trên tinh thần hợp tác và bền vững giữa Tân Thành Thịnh và Quý khách hàng, sao cho đạt được HIỆU QUẢ công việc TỐT NHẤT.

Trong tất cả dịch vụ tại Tân Thành Thịnh

 • Sẽ không phát sinh thêm chi phí khác.
 • Tư vấn miễn phí, chuyên nghiệp, tận tình và đến tận nơi.
 • Cam kết đúng hẹn, tiết kiệm thời gian.
 • Giao GPKD và con dấu miễn phí tận nhà.

Khách hàng KHÔNG phải đi lên sở KHĐT, KHÔNG phải đi ủy quyền, KHÔNG phải chứng thực CMND/ Hộ chiếu.

Tân Thành Thịnh Luôn Sẵn Sàng Đồng Hành, Giúp Đỡ & Giải Quyết Các Vấn Đề Của Quý Khách Hàng

Điện thoại: 028.3985.8888

Hotline: 0909.54.8888

Đăng ký tư vấn thành lập công ty

Gói dịch vụ chỉ 1.500.000 vnd

Khoản 3 ngày có giấy phép kinh doanh

1.Thành lập công ty
(Xin giấy đăng ký kinh doanh)

2. Đăng bố cáo tại cổng thông tin Quốc Gia

3. Lập sổ thành viên/cổ đông

 
Bài viết xem thêm

 • Tư vấn thành lập công ty
 • Dịch vụ kế toán
 • Hóa đơn điện tử
 • banner-tuyen-dung

Dịch vụ Tân Thành Thịnh

Với bề dày hoạt động hơn 15 năm cùng phương châm “Dịch vụ nhanh gọn - Tiết kiệm thời gian”. Tân Thành Thịnh luôn tiến về phía trước và khẳng định sứ mệnh phục vụ, góp phần mang lại sự phát triển vững mạnh của quý doanh nghiệp.

Khách hàng nổi bật

Tân Thành Thịnh luôn tin rằng Sự hợp tác của khách hàng và có khách hàng là điều rất tuyệt vời. Bởi những điều đó giúp tạo nên một thương hiệu Tân Thành Thịnh uy tín và chất lượng.

Cập nhật thông tin tài chính kế toán mỗi ngày cùng Tân Thành Thịnh


Hotline tư vấn & hỗ trợ