THÀNH LẬP CÔNG TY NƯỚC NGOÀI


Ban kiểm soát trong công ty TNHH là gì?

Ban kiểm soát trong công ty TNHH là gì?

Công ty TNHH có từ 11 thành viên trở lên phải thành lập Ban kiểm soát; trường hợp có ít hơn 11 thành viên, có thể thành lập Ban kiểm ...

Xem thêm

Chứng chỉ hành nghề là gì?

Chứng chỉ hành nghề là gì?

Doanh nghiệp kinh doanh các ngành nghề theo quy định phải có chứng chỉ hành nghề đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần thì ...

Xem thêm

Đặc điểm của công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH)

Đặc điểm của công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH)

Công ty TNHH là loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân và được Pháp luật thừa nhận theo Luật Doanh Nghiệp. Tìm hiểu và nắm rõ các đặc ...

Xem thêm

Những yếu tố cần được xác định trước khi thành lập công ty

Những yếu tố cần được xác định trước khi thành lập công ty

Để bước đầu hình thành và hoàn hiện các thủ tục về mặt pháp lý trong công tác thành lập doanh nghiệp được thuận lợi thì có rất nhiều việc ...

Xem thêm

Quy trình xin giấy phép kinh doanh 2018

Quy trình xin giấy phép kinh doanh 2018

Giấy phép kinh doanh - Là giấy cho phép các cá nhân, các tổ chức hoạt động kinh doanh, khi đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh ...

Xem thêm

So sánh công ty tnhh 2 thành viên và doanh nghiệp tư nhân

So sánh công ty tnhh 2 thành viên và doanh nghiệp tư nhân

Việc so sánh công ty tnhh 2 thành viên và doanh nghiệp tư nhân được xem như là cách thức phân biệt và đánh giá loại hình doanh nghiệp hưu ...

Xem thêm

Quy định về việc đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Quy định về việc đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Quy định về việc đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - Doanh nghiệp phải đăng ký với Cơ quan ĐKKD khi thay đổi ...

Xem thêm

Thành viên công ty TNHH 2 TV trở lên

Thành viên công ty TNHH 2 TV trở lên

Thành viên công ty TNHH 2 TV trở lên có quyền nhân doanh bản thân hoặc nhân danh công ty khởi kiện trách nhiệm dân sự đối với Chủ tịch ...

Xem thêm

Cơ cấu tổ chức quản lý của loại hình công ty TNHH MTV

Cơ cấu tổ chức quản lý của loại hình công ty TNHH MTV

Công ty TNHH MTV là một hình thức đặc biệt của Công ty TNHH. Chủ sở hữu của công ty TNHH MTV có thể là cá nhân hoặc tổ chức. ...

Xem thêm

Việc chào bán cổ phần của công ty cổ phần có những quy định gì?

Việc chào bán cổ phần của công ty cổ phần có những quy định gì?

Việc chào bán cổ phần của công ty cổ phần là việc công ty cổ phần tăng thêm số lượng cổ phần được quyền chào bán và bán các cổ ...

Xem thêm


Khách hàng nổi bật

Tân Thành Thịnh luôn tin rằng Sự hợp tác của khách hàng và có khách hàng là điều rất tuyệt vời. Bởi những điều đó giúp tạo nên một thương hiệu Tân Thành Thịnh uy tín và chất lượng.

Cập nhật thông tin tài chính kế toán mỗi ngày cùng Tân Thành Thịnh


Hotline tư vấn & hỗ trợ