Tin tức - Văn bản


Những ngành nghề cần phải xin giấy phép đủ điều kiện khi hoạt động

Những ngành nghề cần phải xin giấy phép đủ điều kiện khi hoạt động

Luật Doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 quy định Doanh nghiệp được kinh doanh tất cả các ngành nghề Luật không cấm. Tuy nhiên, có một ...

Xem thêm

Những ngành nghề cần vốn pháp định

Những ngành nghề cần vốn pháp định

Luật Doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 quy định Doanh nghiệp được kinh doanh tất cả các ngành nghề Luật không cấm. Tuy nhiên, có một ...

Xem thêm

Thủ tục thành lập công ty kinh doanh bất động sản

Thủ tục thành lập công ty kinh doanh bất động sản

Ngành nghề kinh doanh bất động sản đang được rất nhiều công ty thành lập vì khả năng khôi phục nóng dần của thị thường bất động sản này. Tại ...

Xem thêm

Điều kiện thủ tục thành lập công ty bảo vệ

Điều kiện thủ tục thành lập công ty bảo vệ

Căn cứ vào Nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện (bắt đầu ...

Xem thêm

Thông tư 39 quy định về hóa đơn bán hàng hóa

Thông tư 39 quy định về hóa đơn bán hàng hóa

HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/2010/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2010 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 04/2014/NĐ-CP NGÀY 17 THÁNG 01 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN BÁN ...

Xem thêm

Hướng dẫn lập hóa đơn - Điều 16 TT39

Hướng dẫn lập hóa đơn - Điều 16 TT39

HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/2010/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2010 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 04/2014/NĐ-CP NGÀY 17 THÁNG 01 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH ...

Xem thêm

Trường hợp bán hàng dịch vụ không bắt buột lập hóa đơn - Điều 18 TT39

Trường hợp bán hàng dịch vụ không bắt buột lập hóa đơn - Điều 18 TT39

HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/2010/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2010 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 04/2014/NĐ-CP NGÀY 17 THÁNG 01 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH ...

Xem thêm

Lập hóa đơn khi danh mục hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một số hóa đơn - Điều 19 TT39

Lập hóa đơn khi danh mục hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một số hóa đơn - Điều 19 TT39

HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/2010/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2010 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 04/2014/NĐ-CP NGÀY 17 THÁNG 01 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH ...

Xem thêm

Xử lý đối với hóa đơn đã lập (khi sai sót) - Điều 20 TT39

Xử lý đối với hóa đơn đã lập (khi sai sót) - Điều 20 TT39

HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/2010/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2010 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 04/2014/NĐ-CP NGÀY 17 THÁNG 01 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH ...

Xem thêm

Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp - Điều 22 TT39

Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp - Điều 22 TT39

HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/2010/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2010 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 04/2014/NĐ-CP NGÀY 17 THÁNG 01 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH ...

Xem thêm


Khách hàng nổi bật

Tân Thành Thịnh luôn tin rằng Sự hợp tác của khách hàng và có khách hàng là điều rất tuyệt vời. Bởi những điều đó giúp tạo nên một thương hiệu Tân Thành Thịnh uy tín và chất lượng.

Cập nhật thông tin tài chính kế toán mỗi ngày cùng Tân Thành Thịnh


Hotline tư vấn & hỗ trợ