Vai trò của thuế thu nhập cá nhân

Nền kinh tế ngày càng phát triển, trình độ dân chí được nâng cao, ý thức tự giác xã hội cũng phổ biến hơn, thu nhập bình quân đầu người của mỗi cá nhân ngày càng tăng cao. Và việc hoàn thành nghĩa vụ với xã hội, tăng thu cho ngân sách nước nhà là điều hiển nhiên. Qua đó, chúng ta cũng dễ dàng nhận thấy vai trò của thuế thu nhập cá nhân là cần có và rất quan trọng.


Vai trò của thuế thu nhập cá nhân.

Đăng ký dịch vụ kế toán

Công ty khai báo thuế Tân Thành Thịnh sẽ là cầu nối giữa doanh nghiệp với cơ quan thuế, giúp công ty tiết kiệm được các khoản chi phí quản lý và nâng cao hiệu quả công việc.

Chi phí các gói dịch vụ: từ 500k- 1.000.000 vnd

 


Định nghĩa về Thuế TNCN: Thuế TNCN là khoản tiền mà người có thu nhập phải trích nộp một phần tiền lương/ từ các nguồn thu nhập khác vào ngân sách nhà nước.

Chức năng, vai trò của thuế thu nhập cá nhân

Mục tiêu của việc ban hành và áp dụng Pháp lệnh về thuế TNCN đối với người có thu nhập cao là:

1. Tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước

Chính vì việc thực hiện tự do hóa của nền kinh tế thương mại nên các loại thuế Xuất – Nhập khẩu giảm dần theo thời gian. Do đó, thuế thu nhập cá nhân ngày càng trở nên quan trọng và là nguồn thu chính cho ngân sách Nhà nước.

Nền kinh tế ngày càng phát triển, trình độ dân chí được nâng cao, ý thức tự giác xã hội cũng phổ biến hơn, thu nhập bình quân đầu người của mỗi cá nhân ngày càng tăng cao. Và việc hoàn thành nghĩa vụ với xã hội, tăng thu cho ngân sách nước nhà là điều hiển nhiên.

2. Thực hiện công bằng xã hội

Thông thường, thuế TNCN chỉ áp dụng đối với cá nhân có thu nhập cao hơn mức khởi điểm thu nhập chịu thuế, không đánh thuế vào những cá nhân có thu nhập vừa đủ nuôi sống bản thân và gia đình ở mức cần thiết.

Bên cạnh đó, khi TNCN tăng lên thì tỷ lệ thu thuế cũng tăng thêm.

Tại nhiều nước còn có quy định miễn, giảm thuế cho những cá nhân mang gánh nặng xã hội.

Ở nước ta hiện nay, thu nhập của các tầng lớp nhân dân có sự chênh lệch khá rõ rệt, số đông dân cư có thu nhập còn thấp, nhưng cũng có một số cá nhân có thu nhập khá cao, nhất là những cá nhân làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trong khu chế xuất hoặc có một số cá nhân người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Mặc dù thuế thu nhập cá nhân chưa mang lại nguồn thu lớn cho ngân sách Nhà nước, song xét trên phương diện công bằng xã hội và phương diện công cụ quản lý vĩ mô của Nhà nước thì thuế thu nhập cá nhân có vị trí rất quan trọng.

Do đó việc điều tiết thuế thu nhập cá nhân đối với những người có thu nhập cao là cần thiết, đảm bảo thực hiện chính sách công bằng xã hội.

Đối tượng chịu thuế và không chịu thuế.

1. Đối tượng chịu thuế TNCN

Đối tượng chịu thuế thu nhập cá nhân đối với người có thu nhập cao, bao gồm: Thu nhập thường xuyên và thu nhập không thường xuyên.

1.1. Thu nhập thường xuyên: Là các khoản thu nhập cá nhân phát sinh thường xuyên, có tính chất đều đặn và ổn định trong năm và có thể dự tính được, bao gồm:

Các khoản thu nhập cá nhân nhận được thể hiện dưới các hình thức: Tiền lương, tiền công, tiền thù lao;

Các khoản thu nhập cá nhân nhận được thể hiện dưới hình thức:  Các khoản thưởng mang tính chất tiền lương, tiền công bằng tiền, bằng hiện vật từ các nguồn khác nhau của người lao động làm việc tại các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam;

Các khoản thu nhập cá nhân nhận được do tham gia hiệp hội kinh doanh, HĐQT của doanh nghiệp;

Các khoản thu nhập cá nhân nhận được do tham gia hoạt động SX KD, DV không thuộc đối tượng phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp;

***Riêng cá nhân người nước ngoài

Các cá nhân người nước ngoài có các khoản thu nhập được chi trả hộ về tiền nhà, điện, nước được xác định với một số trường hợp như sau:

Trường hợp Cơ quan chi trả thu nhập:

Trả trực tiếp bằng tiền cho cá nhân là người nước ngoài về tiền nhà, điện, nước để cá nhân tự lo nhà ở, tiền điện nước thì khoản thu nhập bằng tiền này phải cộng vào thu nhập của cá nhân đó để tính thuế TNCN

Chi trả hộ cho cá nhân là người nước ngoài về tiền nhà, điện, nước thì khoản chi trả hộ phải cộng vào thu nhập cá nhân chịu thuế.

Riêng khoản tiền nhà tính theo số thực chi trả hộ, nhưng không quá 15% tổng số thu nhập về tiền lương, tiền công, tiền thù lao.

Trường hợp cá nhân là người nước ngoài được Cơ quan cấp nhà ở cùng trụ sở làm việc thì khoản thu nhập chịu thuế sẽ được xác định như sau:

 • Căn cứ vào diện tích sử dụng và giá bình quân 1m 2 đi thuê, đối với nhà do Cơ quan đi thuê;
 • Căn cứ vào diện tích sử dụng và khấu hao thực tế bình quân 1m 2, đối với nhà do cơ quan tự xây.


1.2. Thu nhập không thường xuyên: Là các khoản thu nhập cá nhân phát sinh theo từng lần, từng đợt, từng giai đoạn riêng lẻ, không có tính chất đều đặn, bao gồm:

Thu nhập nhập về chuyển giao công nghệ theo từng hợp đồng như: Chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp; chuyển giao thông qua việc mua, bán, cung cấp bí quyết kỹ thuật, phương án công nghệ, nhãn hiệu hàng hóa, thực hiện các dịch vụ hỗ trợ và tư vấn công nghệ, chuyển giao việc sử dụng hoặc quyền sử dụng các thiết bị công nghiệp, thương nghiệp hoặc khoa học.

Thu nhập về quà biếu, quà tặng bằng hiện vật do các tổ chức, cá nhân từ nước ngoài gửi về cho cá nhân Việt Nam dưới mọi hình thức.

Thu nhập về tiền bản quyền các tác phẩm văn học nghệ thuật; thu nhập về thiết kế kỹ thuật xây dựng, thiết kế kỹ thuật công nghiệp và dịch vụ khác.

Trúng thưởng xổ số.

2. Đối tượng không chịu thuế TNCN

Các khoản thu nhập cá nhân sau đây theo quy định sẽ không thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân đối với người có thu nhập cao:

 • Phụ cấp đối với việc làm đêm (không bao gồm lương ca ba)
 • Phụ cấp về độc hại, nguy hiểm đối với các ngành nghề/ công việc ở những nơi có điều kiện độc hại, nguy hiểm như: Hầm lò, giàn khoan ngoài biển...
 • Phụ cấp đối với khu vực, phụ cấp về việc thu hút, phụ cấp đặc biệt đối với một số đảo xa và vùng biên giới.
 • Phụ cấp thâm niên đối với lực lượng vũ trang.
 • Phụ cấp đặc thù của một số ngành nghề: Pháp y, mổ.
 • Các khoản phụ cấp cá nhân đối với công chức Nhà nước và các khoản phụ cấp khác có nguồn chi từ ngân sách Nhà nước; phụ cấp ưu đãi đối với cán bộ hoạt động cách mạng trước năm 1945.
 • Tiền công tác phí.
 • Tiền ăn định lượng của một số ngành nghề đặc biệt, bữa ăn tại chỗ.
 • Các khoản trợ cấp xã hội của các đối tượng hưởng chính sách xã hội.
 • Trợ cấp thôi việc 01 lần của các cán bộ, công nhân viên nhà nước.
 • Trợ cấp điều động về cơ sở sản xuất theo quy định của Nhà nước.
 • Tiền bồi thường bảo hiểm do tham gia bảo hiểm con người và tài sản.
 • Tiền thưởng về cải tiến kỹ thuật, sáng chế phát minh, các giải thưởng quốc gia, quốc tế.
 • Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu do Nhà nước phong tặng như Giáo sư, Nhà giáo nhân dân, Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
 • Thu nhập là quà biếu, quà tặng là công nghệ chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp.
 • Thu nhập cá nhân thường xuyên phát sinh tại Việt Nam của người nước ngoài cư trú tại Việt Nam dưới 30 ngày trong phạm vi 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên đến Việt Nam.
 • Thu nhập của hộ kinh doanh cá thể - tiểu chủ đã thuộc diện chịu thuế TNDN (thu nhập của họ không được tính vào chi phí xác định thu nhập chịu thuế).
 • Tiền thu cá nhân nhận được do bán tài sản thuộc sở hữu cá nhân.
 • Thu về thừa kế tài sản.

Ngoài ra, còn một số khoản được coi là thu nhập cá nhân đặc biệt và tạm thời chưa đưa vào đối tượng chịu thuế, bao gồm:

 • Các khoản thu nhập cá nhân nhận được do lãi gửi ngân hàng, lãi tiền gửi tiết kiệm, lãi mua tín phiếu, trái phiếu, kỳ phiếu, cổ phiếu theo quy định.
 • Thu nhập về quà biếu, quà tặng bằng tiền do các tổ chức, cá nhân từ nước ngoài gửi về cho cá nhân Việt Nam.

Vai trò của thuế thu nhập cá nhân.

Bài viết bạn đang xem thuộc chuyên mục Dịch vụ Kế toán. Bạn có thể tham khảo các bài viết khác tại Website: http://tanthanhthinh.com/ để biết thêm thông tin cần thiết.

Tân Thành Thịnh Dịch Vụ Nhanh Gọn – Tiết Kiệm Thời Gian

Thời gian thực hiện: Tùy theo loại hình dịch vụ mà Quý khách hàng có nhu cầu thực hiện.

Chi phí: Là sự thỏa thuận trên tinh thần hợp tác và bền vững giữa Tân Thành Thịnh và Quý khách hàng, sao cho đạt được HIỆU QUẢ công việc TỐT NHẤT.

Trong tất cả dịch vụ tại Tân Thành Thịnh

 • Sẽ không phát sinh thêm chi phí khác.
 • Tư vấn miễn phí, chuyên nghiệp, tận tình và đến tận nơi.
 • Cam kết đúng hẹn, tiết kiệm thời gian.
 • Giao GPKD và con dấu miễn phí tận nhà.

Khách hàng KHÔNG phải đi lên sở KHĐT, KHÔNG phải đi ủy quyền, KHÔNG phải chứng thực CMND/ Hộ chiếu.

Tân Thành Thịnh Luôn Sẵn Sàng Đồng Hành, Giúp Đỡ & Giải Quyết Các Vấn Đề Của Quý Khách Hàng

Điện thoại: 028.3985.8888

Hotline: 0909.54.8888

Đăng ký dịch vụ kế toán

Công ty dịch vụ kế toán Tân Thành Thịnh sẽ là cầu nối giữa doanh nghiệp với cơ quan thuế, giúp công ty tiết kiệm được các khoản chi phí quản lý và nâng cao hiệu quả công việc.

Chi phí các gói dịch vụ từ: 500k- 2.000.000 / tháng

 
Bài viết xem thêm

 • Tư vấn thành lập công ty
 • Dịch vụ kế toán
 • Hóa đơn điện tử
 • banner-tuyen-dung

Dịch vụ Tân Thành Thịnh

Với bề dày hoạt động hơn 15 năm cùng phương châm “Dịch vụ nhanh gọn - Tiết kiệm thời gian”. Tân Thành Thịnh luôn tiến về phía trước và khẳng định sứ mệnh phục vụ, góp phần mang lại sự phát triển vững mạnh của quý doanh nghiệp.

Khách hàng nổi bật

Tân Thành Thịnh luôn tin rằng Sự hợp tác của khách hàng và có khách hàng là điều rất tuyệt vời. Bởi những điều đó giúp tạo nên một thương hiệu Tân Thành Thịnh uy tín và chất lượng.

Cập nhật thông tin tài chính kế toán mỗi ngày cùng Tân Thành Thịnh


Hotline tư vấn & hỗ trợ